ไฮไลท์ภาพกิจกรรม

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

ดาวคณะสีเหลือง & ดาวโรงเรียน 2022

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

เชียร์หลีดเดอร์คณะสีเขียว

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

สุดยอดพิธีกรหญิง

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

ครูผู้ดูแลกิจกรรม (ครูออย)

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

ดาวคณะสีฟ้า

งานกีฬาสีประจำปี ลูกหว้าเกม 2022

สุดยอดพิธีกร(หญิง)