10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังเนื้อหา

11

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

11

แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ไปยังเนื้อหา

12

งบหน้าหลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ

12

งบหน้าหลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ
ไปยังเนื้อหา

13

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR2565

13

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR2565
ไปยังเนื้อหา

14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไปยังเนื้อหา

15

มาตรฐานการให้บริการ

15

มาตรฐานการให้บริการ
ไปยังเนื้อหา

16

แบบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

แบบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ไปยังเนื้อหา

17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ไปยังเนื้อหา

18

E-Service

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Powered By EmbedPress

11 แผนปฏิบัติการโรงเรียน

Powered By EmbedPress

12 งบหน้าหลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ 2566

Powered By EmbedPress

13 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2565

Powered By EmbedPress

14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Powered By EmbedPress

15 มาตรฐานการให้บริการ

Powered By EmbedPress

16 แบบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Powered By EmbedPress

17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Powered By EmbedPress

18 E-Service

Previous slide
Next slide