โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” เป็นโรงเรียนประจำอำเภอนาหว้า อนุมัติตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยได้รับบริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จำนวน 85 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  โทรศัพท์ 0-4259-7101, 0-4259-7131

โทรสาร  nwpit1@gmail.com                        website : nawapit.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ธาตุประสิทธิ์รวมใจ

พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายใน วัดธาตุประสิทธิ์ ตั้งอยู่ใน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นเจดีย์โบราณ ที่ไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไหร่ แต่ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2376 และมีการจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม ภายในจะบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง และพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมาก ซึ่งพระธาตุนี้ยังเป็น พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี